Lønsikring – Forsikring mod arbejdsløshed

Ved et mistet arbejde i husstanden, så vil de fleste familier blive udfordret økonomisk, og for mange kan det blive svært at opretholde levestandarden på kun dagpenge. Med en lønsikring kan du sikre dig størstedelen af din nuværende løn, mod at du i stedet betaler en forsikringspræmie hver måned.